گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

ویدئوی آموزش تایید صلاحیت ایمنی

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چیست؟

گواهینامه ی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، واژه ای که این روزها  اگر قصد شرکت در مناقصه ای را دارید حتما به گوشتان رسیده است. تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران راهی قانونی جهت اجرای مقررات ایمنی از شروع تا انتهای یک پیمان توسط پیمانکاران می باشد.

طی درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۹۷ مصوبه ای به تایید هیئت وزیران رسید که با توجه به آن شرکت های پیمانکاری که قصد شرکت در مناقصات و عقد قراداد با ارگان های دولتی را دارند، از این پس ملزم به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل ثبت شرکت خود می باشند.

مصوبه هیأت وزیران

در ادامه این مقاله، کلیه مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین قوانین و مقررات مربوط به آن بیان شده است.

کدام شرکت ها باید گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را اخذ نمایند؟

 

به طور کلی تمامی شرکت هایی که خدمات خود را در قالب قرارداد به کارفرما ارائه می نمایند و درآمدهای خود را در جدول ۱۸ اظهارنامه مالیاتی به ثبت می رسانند ، اعم از شرکت های مشاوره، پیمانکاری، خدماتی و … ، پیمانکار محصوب شده و مشمول این قانون می باشند. ولی متاسفانه بسیاری از شرکت ها به علت عدم آگاهی کافی در زمان مناسب اقدام به اخذ گواهینامه خود نکرده و در زمان ورود به مناقصات و عقد قراردادهای جدید با مشکلات جدی و حتی رد صلاحیت مواجه می شوند.

پیش نیاز های اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تمام شرکت هایی که قصد اخذ  گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دارند می بایست به صورت پیش فرض دو فاکتور مهم را بررسی و در صورت لزوم اقدامات خود را در این راستا به انجام رسانند.

آموزش

در راستای اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، قانون شرکتها را مکلف به آموزش کلیه پرسنل شاغل در شرکت ( بر اساس آخرین تغییرات لیست بیمه) می کند که این آموزش در سه بخش انجام می شود.

ایمنی عمومی ویژه کارگران تحت پوشش کارفرما : این دوره آموزشی ۸ ساعته بوده و گذراندن و اخذ گواهینامه آموزش برای تمامی پرسنل تحت پوشش بیمه شرکت ( غیر از دو گروه بعدی ) الزامی می باشد.

ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان و صاحبان کار پیمانکاری : این دوره آموزشی ۲۰ ساعته بوده و گذراندن و اخذ گواهینامه آموزش برای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت الزامی می باشد.

ایمنی عمومی و شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک: دوره ایمنی عمومی ۴۰ ساعته و شناسایی خطرات ۱۶ ساعته بوده و این دوره ها ویژه مسئولین ایمنی کارگاه ها طراحی شده اند اما بر اساس آخرین تغییرات آیین نامه گذراندن این دوره ها الزامی نمی باشد.

نکته: تنها گواهینامه معتبر آموزشی در راستای اخذ تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای ادارات کار استانها ، گواهینامه آموزش صادر شده از طرف مرکز تحقیقات و تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت کار می باشد.

گواهینامه پیمانکاری 

شرکت هایی که درخواست اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دارند، می بایست حتما گواهی نامه ای که نشان دهنده پیمانکار بودن ایشان است را اخذ کرده باشند. دو مرجع اصلی این موضوع در کشور سازمان برنامه بودجه و وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی می باشد. شرکت ها یا باید گواهی نامه صلاحیت پیمانکاری خود را از سازمان برنامه بودجه اخذ نمایند و یا گواهی نامه صلاحیت کار را از وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی بگیرند.

بدون اخذ یکی از مدارک فوق که خود زمانبر است، عملا شرکت ها نمی توانند برای اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اقدام نمایند. در ادامه و بخش مربوطه نحوه اخذ هر دو مدرک به صورت کامل شرح داده می شود.

آشنایی با روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

همانطور که گفته شد مرجع اصلی صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، اداره کار محل ثبت شرکت می‌باشد.

ادارات کار در  سراسر کشور، جهت تسریع روند بررسی پرونده های شرکت های متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی و همچنین ایجاد نظم بیشتر در بررسی مدارک و کاهش مراجعات حضوری افراد به اداره کار، مراجعی قانونی از سوی خود با نام انجمن های کارفرمایی و یا انجمن های صنفی مسئولین ایمنی کار معرفی نموده اند. شرکت ها می بایست ابتدا از طریق سامانه ی  https://svcc.mcls.gov.ir یکی از انجمن ها را جهت ادامه فرایند خود انتخاب نموده و با بارگزاری کردن مدارک لازم و درج اطلاعات دقیق در سایت طی مدت ۴۸ ساعت مدارک فیزیکی خود را به انجمن مربوطه تحویل دهند. در ادامه شما را با روند کلی که جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با آن رو به رو خواهید شد آشنا می کنیم:

مراحل اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

۱.  تهیه مدارک و اسناد مورد نیاز شرکت

۲.  شرکت در دوره‌ ی آموزشی ایمنی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان توسط مدیر عامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره و همچنین حضور کلیه پرسنل مطابق با لیست بیمه آخرین ماه منتهی به درخواست اخذ گواهینامه ایمنی،  در دوره یک روزه ی ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران. توجه کنید که تنها گواهینامه دوره های آموزشی که زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار اخذ شده باشند مورد تایید اداره کار خواهد بود.

مجتمع آموزشی بازتاب علم با داشتن مجوز لازم جهت برگزاری دوره های ایمنی از مرکز تحقیقات، در این راه همراه شماست.

۳.  ثبت‌نام در سامانهhttps://svcc.mcls.gov.ir/ .

۴.  ارائه مدارک فیزیکی به انجمن و بررسی پرونده توسط کارشناسان

۵.  ارجاع پرونده در صورت تایید انجمن، به اداره کار جهت ارجاع به بازرسان مربوطه

۶.  بازرسی از پروژه های فعال توسط بازرسان اداره کار و اعلام نتیجه بازرسی در سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

۷.  بررسی پرونده در کمیته تشخیص صلاحیت و رای گیری اعضا جهت تایید شرکت جهت دریافت گواهینامه ایمنی و یا رد آن

 

نکته: در صورت رد شدن پرونده شرکت جهت دریافت گواهینامه ایمنی، شما به مدت ۱۵ روز قادر خواهید بود از طریق سامانه ثبت نام درخواست تجدید نظر را اعلام نمایید.

نکته: مدت اعتبار گواهینامه دو سال می باشد و بر اساس آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری شرکت ها موظف هستند شش ماه پیش از سر رسید آن جهت تمدید گواهینامه ایمنی اقدام نمایند.( ارائه اصل گواهینامه جهت تمدید الزامی می باشد)

نمونه ای از گواهینامه های صلاحیت کار، صلاحیت پیمانکاری و صلاحیت ایمنی پیمانکاران را در زیر ملاحضه می نمایید:

نمونه گواهینامه 2
نمونه گواهینامه 3
نمونه گواهینامه 1

در ادامه، کلیه موارد و اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران به تفضیل ارائه می شود.

گواهینامه موقت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

شرکت های تازه تاسیس و یا شرکت هایی که پروژه فعال ندارند، به دلیل عدم امکان بازرسی از پروژه ایشان، می توانند گواهی نامه موقت دو ماهه اخذ نمایند. فرایند اخذ گواهی نامه موقت ایمنی، همانند فرایند اخذ گواهینامه می باشد البته با دو تفاوت عمده:

اول : در شرایطی که شرکت تازه تاسیس می باشد و یا پروژه فعال ندارد و در نتیجه آن لیست بیمه به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمی نماید غیر از آموزش مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره به آموزش دیگری نیاز ندارد.

دوم : مجددا به دلیل نداشتن پروژه مرحله بازرسی نیز حذف می شود.

 

همچنین مدیر عامل شرکت می بایست تعهد محضری مبنی بر عدم داشتن پروژه فعال ارائه و به همراه نامه درخواست خود (نمونه درخواست) و اسناد شرکت، به انجمن ارائه نماید.

پس از طی فرایند اخذ گواهی نامه موقت، شرکت می تواند هر بار جهت شرکت در مناقصه، با مراجعه به اداره کار مرکز استان محل ثبت خود و به همراه اسناد مناقصه، اقدام به اخذ نامه موقت شرکت در مناقصه نماید. همچنین لیست شرکت هایی که اقدام به اخذ گواهی نامه موقت نموده اند، در لینک https://svcc.mcls.gov.ir/Introduction.aspx مشاهده نمایند.

* لازم به ذکر است گواهینامه موقت دو ماهه ایمنی پیمانکاران تا زمانی که شرکت موفق به ثبت قرارداد نگردد، قابل تمدید می باشد.

دوره های آموزش ایمنی جهت دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 دوره های آموزش ایمنی که شرکت ها در راستای اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران ، ملزم به دریافت آن ها از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وازارت کار می باشند به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

دوره ایمنی عمومی و بهداشت کار ویژه کارگران

ویژه کلیه کارگران بیمه شده در پروژه‌های فعال و پرسنل دفتر

۸ ساعت (۱ روز)

آزمون: دارد

گواهینامه: دارد

نحوه ارائه گواهی: یک ماه پس از اتمام دوره به صورت آنلاین

ثبت نام در این دوره

دوره ایمنی عمومی و بهداشت کار ویژه کارفرمایان

ویژه کلیه مدیران عامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره

۲۰ ساعت (۳ روز)

آزمون: دارد

گواهینامه: دارد

نحوه ارائه گواهی: یک ماه پس از اتمام دوره به صورت آنلاین

ثبت نام در این دوره

چرا بازتاب علم؟

مجتمع آموزشی بازتاب علم با داشتن گرید یک فنی حرفه ای و کسب مجوز لازم از مرکزتحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار در کنار سایر دوره های آموزشی خود، امکان برگزاری دوره های ایمنی کارگری و کارفرمایی را نیز داراد.

شما از طریق سایت موسسه به آدرس baztabelm.com و یا تماس با مشاوران ما، به راحتی میتوانید از تاریخ برگزاری دوره ها، اطلاع کسب نمایید. همچنین این موسسه بنا به درخواست متقاضیان امکان برگزاری دوره های آموزش ایمنی را در محل دفتر و کارگاه متقاضیان داراست.

مزایای بازتاب علم

  برگزاری دوره ها زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

  ارائه صورت جلسه معتبر پس از اتمام دوره و برگزاری آزمون جهت استفاده در پرونده و جلوگیری از اتلاف زمان تا صدور گواهینامه

  ارائه مدرک معتبر از مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار (استعلام در سامانه آن مرکز)

  حضور مدرسین برجسته از اداره کار استان و مرکز تحقیقات

  ارائه نکات آموزشی لازم جهت آشنایی با روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

  امکان برگزاری دوره در محل کارگاه

  امکان برگزاری دوره های آموزشی مسئولین ایمنی در صورت درخواست

 

شما میتوایند یک ماه پس از برگزاری دوره ها ،گواهینامه های آموزشی خود را از طریق سایت موسسه  در بخش نتایج آزمون با وارد نمودن کد ملی خود دانلود نمایید.

نحوه دریافت گواهی نامه های دوره آموزش ایمنی

شرکت کنندگان در دوره های ایمنی مرکز تحقیقات، پس از حدود یک ماه از زمان دوره، می توانند با مراجعه به وب سایت https://baztabelm.com/s/result و وارد کردن کد ملی خود، گواهی نامه خود را دریافت نمایند.

اسکرین 1

به نمونه هایی از گواهینامه های کارگری و کارفرمایی  که در موسسه بازتاب علم برگزار گردیده است، توجه فرمایید:

نمونه گواهینامه ایمنی کارگران
نمونه گواهینامه ایمنی کارفرمایان

لازم به ذکر است طبق فرآیند جدید شرکت کنندگان می بایست پس از شرکت در دوره با مراجعه به یکی از مراکز آزمون مشخص شده توسط مرکز در آزمون مربوطه شرکت نمایند. پس از برگزاری آزمون و تایید نمرات توسط رابط آموزشی استان بلافاصله گواهینامه صادر و از طریق بخش نتایج آزمون سایت قابل دسترسی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، همانند کلیه کار های اداری نیاز به یک سری مدارک از سوی شرکت دارد. نقص هر یک از مدارک مورد نیاز جهت  اخذ این گواهینامه باعث متوقف ماندن این فرایند می شود. با توجه به این موضوع، بهتر است شرکت ها قبل از شروع فرایند های اداری خود نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند. این مدارک را می توان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد که در ادامه به صورت کامل شرح داده می شود.

   مدارک شرکت

مدارک شرکت مربوط به بخشی از مدارک است که باید به وسیله شرکت تهیه و در زمان تشکیل پرونده به انجمن مربوطه ارائه شود. همچنین اسکن مناسب این مدارک باید در سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بارگذاری شود. این مدارک به شرح زیر می باشد:

 • کلیه صفحات شناسنامه مدیر عامل (کپی برابر اصل) و صفحه اول شناسنامه اعضا هیئت مدیره (کپی برابر اصل)
 • پشت و رو کارت ملی مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره (کپی برابر اصل)
 • آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل و اعضا هیئت مدیره (کپی برابر اصل)
 • آخرین لیست بیمه نیروهای شاغل و سند پرداخت (دفتر و پروژه) پایین تمامی صفحات مهر زده شود. (مشخصات پرسنل خانم و آقا در دفتر و در پروژه شامل کد ملی و شناسنامه و عنوان شغلی مشخص باشد.)
 • ارائه مفاصاحساب و یا صورت جلسه خاتمه و یا تحویل موقت پروژه های پایان یافته مطابق جدول ۱۸ آخرین اظهارنامه مالیاتی
 • صلاحیت خدماتی و یا گواهی صلاحیت پیمانکاری (کپی برابر اصل)
 • کل صفحات اخرین اظهارنامه مالیاتی
 • چنانچه مدیر عامل در شرکت دیگری سمت مدیر عامل و یا عضو هیئت مدیره را دارند (نام شرکت و شماره ثبت شرکت) اعلام گردد.
 • کدکارگاه دفتر و آدرس دقیق دفتر مرکزی با ذکر کد پستی و شماره تماس ثابت (چنانچه با سند مالکیت و اجاره نامه مغایرت دارد)
 • سند مالیکت یا اجاره نامه به نام شرکت (کپی برابر اصل)
 • آگهی تاسیس (کپی برابر اصل)
 • آگهی آخرین تغییرات (کپی برابر اصل)
 • آگهی ثبت (کپی برابر اص )
 • اساسنامه ( کپی برابر اصل )

 

   گواهینامه آموزشی

یکی از مدارکی که در زمان اقدام جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران باید حتما تکمیل باشد، گواهینامه های آموزش ایمنی پرسنل می باشد. بر اساس قانون، کلیه پرسنل لیست بیمه باید دوره ایمنی عمومی ویژه کارگران (۸ ساعته) و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا مدیر عامل دوره ایمنی ویژه کارفرمایان (۲۰ ساعته) را زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار بگذرانند و گواهینامه آن را در زمان تکمیل پرونده ارائه نمایند. لازم به ذکر است هر دو دوره فوق در مجتمع آموزشی بازتاب علم زیر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می شود.

 

   فرم ها و نامه های مورد نیاز

این بخش از مدارک مربوط به فرم ها و نامه هایی می باشد که شرکت باید در سربرگ خود تهیه و در زمان تشکیل پرونده ارائه نماید. این مدارک به شرح زیر می باشد:

 • اعلام تجهیزات حفاظت فردی مورد استفاده مطابق با نمونه در سربرگ با مهر و امضا مدیر عامل (دانلود)
 • نامه در خواست گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مطابق با نمونه در سربرگ با مهر و امضا مدیر عامل (دانلود)
 • تکمیل فرم اطلاعات مطابق نمونه به صورت دست نویس با مهر و امضا مدیر عامل (دانلود)
 • اعلام رتبه برنامه بودجه و یا زمینه تاییدیه صلاحیت خدماتی در سربرگ با مهر و امضا مدیر عامل مطابق با نمونه (دانلود)
 • تعهدنامه محضری مدیرعامل طبق نمونه (دانلود)

 

 • فیش های واریزی
 • مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ریال به حساب انجمن صنفی
 • مبلغ ۴۴۰.۰۰۰ ریال به حساب انجمن صنفی کارفرمایی

به ازای هر نفر کارگر مبلغ ۱۰۰.۰۰۰۰ به حساب بانک مرکزی بابت ماده ۱۵۴ قانون کار

شرایط تایید صلاحیت مسئول ایمنی

در سال های ابتدایی شروع فرایند اخذ گواهی نامه تایید صللاحیت ایمنی پیمانکاران، کلیه شرکت ها موظف بودند یک نفر از اعضای شرکت خود را به عنوان مسئول ایمنی شرکت به اداره کار معرفی و با طی کردن مراحل قانونی، اقدام به اخذ گواهینامه مسئول ایمنی نمایند.

با شکایت های صورت گرفته از آیین نامه مسئولین ایمنی، دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۹ طی یک ابلاغیه ای، این آیین نامه را ملقا اعلام کرد. بر اساس رای دیوان عدالت اداری، شرکت ها نیازی به معرفی مسئول ایمنی به اداره کار ندارند. از تاریخ فوق، اداره کار ملزم شد که پرونده های تایید صلاحیت ایمنی را بدون مسئول ایمنی به جریان انداخته و مراحل اداری آن را طی نماید.

با توجه به موضوع فوق، شرکتها ملزم به معرفی مسئول ایمنی نبوده و در پرتال می توانند یک صفحه سفید را در بخش مسئول ایمنی بارگزاری نمایند.

لازم به ذکر می باشدف همچنان شرکت ها در صورت تمایل می توانند با مراجعه به سامانه مسئولین ایمنی، اقدام به معرفی و اخذ گواهی نامه مسئول ایمنی شرکت نمایند.

دوره عمومی مسئولین ایمنی

ثبت نام در این دوره

دوره ارزیابی ریسک

ثبت نام در این دوره

کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی شامل چه افرادی می باشد؟

پس از تکمیل فرایند اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران (تکمیل مدارک، ازسال به اداره کار، بازرسی از پروژه ها و غیره)، در نهایت پرونده شرکت در کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی (کمیته بدوی تشخیص صلاحیت استانی) مورد بررسی و اعلام نظر قرار می گیرد. این کمیته پس از بررسی مدارک و مستندات، در صورت صلاحدید اقدام به صدور گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران می نماید. این گواهی نامه به مدت ۲ سال اعتبار دارد.

اعضای کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی به شرح زیر می باشد:

 • مدیر روابط کار استان به عنوان رئیس جلسه
 • رئیس بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان دبیر کمیته
 • رئیس گروه تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار استان و در صورت نبود آن گروه در استان، رابط آموزشی مورد تایید مرکز تحقیقات و تعلیمات، حفاظت فنی و بهداشت کار استان
 • نماینده انجمن عالی کارفرمایان در استان
 • نماینده تشکل های عالی کارگری در استان

آدرس انجمن های تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

جهت تشکیل پرونده تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، شرکت باید پرونده خود را نزد یکی از نمایندگان اداره کار در استان بازگشایی کند. معمولا انجمن های کارفرمایی و انجمن های ایمنی در استان ها متولی این موضوع می باشند.

اگر در استان تهران هستید، پیشنهاد می کنم به منظور بررسی سریعتر کار خود، نزد انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی استان تهران تشکیل پرونده نمایید. این انجمن در تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از چهارراه بهار شیراز، نبش کوچه جوهرچی، روبروی بانک صادرات، پلاک ۳۶۰، طبقه سوم واحد ۸ واقع شده است. همچنین شماره تماس این انجمن ۷۷۶۲۶۳۹۱-۷ می باشد.

همچنین در صورتی که شرکت شما ثبت در استانهای دیگر می باشد، می توانید به انجمن های محل تاسیس خود بر اساس لیست زیر مراجعه نمایید.

نکته: لیست زیر بر اساس آخرین اطلاعات وزارت کار تهیه شده است و در صورتی که انجمن مذکور تغییر مکان داده باشد، با مراجعه به اداره کار محل ثبت شرکت خود می توانید آخرین ادرس انجمن را از ایشان دریافت نمایید.

لیست کلیه انجمن های کارفرمایی استانی

لیست کلیه انجمن های ایمنی استانی

اسامی شرکت های دارای تایید صلاحیت ایمنی

اگر شما به عنوان کارفرما، در حال برگزاری مناقصه هستید، یکی از وظایف قانونی شما بررسی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران شرکت های شرکت کننده در مناقصه می باشد. طبق قانون کارفرما موظف است با شرکتهایی که دارای این گواهینامه می باشند قرارداد امضا نماید. در صورت تخلف و بروز هر گونه حادثه، کارفرما به دلیل عقد قرارداد با شرکت فاقد دارای این صلاحیت، در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و موضف به پرداخت غرامت می باشد.

با توجه به این موضوع، استعلام گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و صحت سنجی ان از سوی کارفرما دارای اهمیت ویزه ای می باشد.

کارفرما با مراجعه به آدرس اینترنتی https://svcc.mcls.gov.ir/Contractors.aspx می توانند از صحت درستی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اطمینان حاصل نمایند.

اسکرین 2

همچنین با مراجعه به آدرس اینترنتی https://svcc.mcls.gov.ir/Introduction.aspx کارفرمایان می توانند شرکت های دارای گواهی نامه موقت تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را مشاهده نمایند.

لازم به ذکر می باشد لیست شرکت هایی که گواهی نامه آنها منقضی شده است و همچنان برای تمدید آن اقدام ننموده اند، در آدرس اینترنتی https://svcc.mcls.gov.ir/ قابل مشاهده می باشند.

صلاحیت پیمانکاری و صلاحیت کار

طبق قانون، شرکت های متقاضی اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، باید مجوز لازم را که نشان دهنده فعالیت های پیمانکاری خود می باشد را ارائه نمایند. در شرایط فعلی، اداره کار استان تهران دو نوع مدرک را به عنوان مستندات قابل قبول تایید صلاحیت پیمانکاری می پذیرد:

 • صلاحیت کار از اداره کار
 • گرید برنامه و بودجه

با توجه به نیاز شرکت ها جهت اخذ یکی از این گواهی نامه ها، در این بخش به صورت خلاصه گواهی نامه های فوق را شرح می دهیم:

تایید صلاحیت اداره کار

بر اساس قانون شرکت های فعال در زمینه تامین نیروی انسانی، حمل و نقل، تاسیسات، خدمات عمومی و فضای سبز باید تاییدیه صلاحیت کار خود را از اداره کار استان محل ثبت خود دریافت نمایند. فرایند تایید صلاحیت کار پیچیده نبوده و بیشتر مراحل اداری دارد. جهت اخذ این گواهی نامه، شرکت باید دارای طرح طبقه بندی مشاغل باشد. امکانات مورد نیاز اخذ این گواهی نامه یک دفتر کار بر اساس آدرس قانونی شرکت و داشتن حد اقل یک نفر در لیست بیمه می باشد.

جهت اخذ گواهی نامه صلاحیت کار اداره کار، لازم است شرکت مستندات و مدارک مورد نیاز خود را به یکی از انجمن های مورد تایید اداره کار ارائه نماید. پس از طی مراحل قانونی، اداره کار یک بازرس جهت بازدید از دفتر مرکزی شرکت و بررسی اسناد به شرکت معرفی می نماید. پس از انجام بازرسی از سوی اداره کار، پرونده به کمیت ارجاء شده و در صورت تایید از سوی ایشان، گواهی نامه صلاحیت کار صادر می شود.

گرید برنامه و بودجه

گرید برنامه و بودجه یکی از مدارکی است که شرکت با کمک آن می تواند اقدام به اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران نماید. سازمان برنامه بودجه در رشته های مشاوره، پیمانکاری، انفورماتیک و غیره به شرکت ها بر اساس سوابق کاری، پرسنل امتیاز آور و گردش مالی صلاحیت می دهد. اخذ گرید برنامه و بودجه معمولا حدود ۶ ماه زمان برده و طی مراحل آن از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. با توجه به این موضوع، پیشنهاد می شود که شرکت ها در زمینه اخذ این گواهی نامه حتما از مشاور دارای صلاحیت استفاده نمایند.

سوالات متداول

اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را می توان به ۴ مرحله اصلی تقسیم کرد. این مراحل شامل برگزاری آموزش پرسنل، تهیه مدارک و مستندات شرکت، انجام بازرسی از پروژه های شرکت و تشکیل کمیته و صدور گواهی نامه می باشد. در مقاله فوق، کلیه مراحل به صورت کامل شرح داده شده است.

یکی از مهمترین شرایط اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، داشتن گرید برنامه بودجه و یا صلاحیت کار می باشد. بقیه پیشنیاز های مورد نیاز اخذ این گواهی نامه، شامل برگزاری آموزش و تهیه مدارک شرکت می باشد.

مجتمع آموزشی بازتاب علمAuthor posts

مجتمع آموزشی بازتاب علم

آموزش عمومی و تخصصی بصورت حضوری و آنلاین

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *