عکس کاور خود را تغییر دهید
a_sabetmohammadi
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران
نام محل خدمت زمان شروع همکاری زمان خاتمه همکاری سمت

تدریس دوره های آموزش ایمنی کارفرمایی و پیمانکاری

(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

-

-

مشاور رسمی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی

دانشگاه انرژی ساوه (مقطع کارشناسی)

-

-

مدرس دانشگاه (مهندسی ایمنی)

دانشگاه علامه قزوینی (مقطع کارشناسی)

-

-

مدرس دانشگاه (مهندسی ایمنی)

جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

-

مدرس دوره های مدیریت عمومی و تخصصی

جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

-

مدرس دوره های HSE و ایمنی بیمار

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کاردانی

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی شاهرود

1386

کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

علوم پزشکی شهيد بهشتی

1388
کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع – ایمنی صنعتی

موسسه آموزش عالی کاسپین

1395

مدیریت عمومی و تخصصی

پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی و خیریه

استقرار استاندارد اعتباربخشی و هتلینگ

پرسنل آزمایشگاه های خصوصی

مستندسازی استاندارد ISO 45001 و IMS

پرسنل شرکت توزیع برق

کمکهای اوليه

پرسنل شرکتهای چاپ صنعتی (چاپخانه های دولتی)

سیستم ISO 14001 و ISO 9001

دانشجویان دانشگاهی در مقطع کارشناسی

مدیریت دانش

صنایع رنگ و شیمیایی

آشنایی با وسایل حفاظت فردی

شرکت البرز

ارگونومی در محیط کار

شرکت ایران خودرو

ارزیابی ریسک و مدیریت خطر
شرکتهای پیمانکاری آب و فاضلاب

دوره های گذرانده شده