عکس کاور خود را تغییر دهید
alavi
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت زمان شروع همکاری زمان خاتمه همکاری سمت

کارخانه شن و ماسه

1380

1386

مدیر

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

1386

ادامه دارد

بازرس کار استان تهران

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی شهر محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

مهندسی معدن

شاهرود

1382

کارشناسی ارشد

مدیریت HSE

تهران

1397

دوره های عمومی آموزش ایمنی ویژه کارگران

از سال 1394 تاکنون

دوره های عمومی آموزش ایمنی مسئولین ایمنی

از سال 1394 تاکنون

دوره های عمومی آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان

از سال 1394 تاکنون

دوره های گذرانده شده