عکس کاور خود را تغییر دهید
azad
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت زمان شروع همکاری زمان خاتمه همکاری سمت

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

 

 

 

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی شهر محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

شیمی کاربردی

 

 

آموزش کارگری

 

آموزش کارفرمایی

 

اصول ایمنی (ویژه مسئولین ایمنی)

 

HSE_MS

 

ارزیابی ریسک

 

قانون کار

 

دوره های گذرانده شده