عکس کاور خود را تغییر دهید
b_roshani
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

نام محل خدمت
زمان شروع همکاری
زمان پایان همکاری
سمت

موسسه ایمنی کیش و موسسه کیش رو آبی و آبران دانش

۱۳۹۰

 

استاد مدعو

شرکت خدمات دریایی و مهندسی قشم

۱۳۹۱

۱۳۹۲

مدیر امور دریایی و فرد برگزیده و افسر امنیتی

شرکت بیمه متقابل کیش

۱۳۹۲

۱۳۹۳

سرپرست خسارت

شرکت خدمات دریایی و مهندسی قشم

-

-

استقرار و اجرای نمودن سیستم مدیریت یکپارچه IMS و MS-HSE

 

 

 

 

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

مهندسی دریا دریانوردی

دانشگاه دریانوردی چابهار

-

کارشناسی ارشد

مهندسی حمل و نقل دریایی

دانشگاه امیر کبیر

-
دیپلم

بازرسی بار

آکادمی لویدز لندن

-

بیمه دریایی

بارفرابری

 اسناد ، قوانین و سازمانها

کار با کانتینر

 آشنایی با کشتیرانی، نمایندگی و بندر

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

آشنایی با کاالی خطرناک

آشنایی با عملیات کانتینری

عملیات پایانه کانتینری

مقابله با وضعیت اضطراری

 کارکنان دریایی agency Crew

حقوق دریایی (کنوانسیونها و گواهینامه ها)

 

دوره های گذرانده شده