عکس کاور خود را تغییر دهید
eskandari
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت
مدت همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

۱۱ سال

 

معاون تحقیقات و تعلیمات

آزمایشگاه وسایل حفاظت فردی

۴ سال

 

ریاست

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

 

 

سرپرستی کمیته تدوین و بازنگری بالغ بر ۲۰ آیین نامه حفاظت و بهداشت کار

شورای کمیته ملی استانداردهای ایزو

 

 

عضو شورا

سازمان بین المللی کار ILO

 

۲۰۰۶

نماینده جمهوری اسلامی ایران به منظور مشارکت در تدوین کنوانسیون شماره ۱۸۷ و توصیه نامه شماره ۱۹۷

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

فیزیک کاربردی

دانشگاه شهید بهشتی

 

کارشناسی ارشد

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست - HSE

دانشگاه آزاد اسلامی

 

تدریس دوره های عمومی و تخصصی مرتبط با ایمنی از جمله آموزش وسایل حفاظت فردی

تهیه جزوه آموزشی وسایل حفاظت فردی - ۱۳۹۰

ترجمه و چاپ کتاب دستنامه نانو فناوری انتشارات مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار - ۱۳۸۹

ترجمه کتاب ایمنی در ماشین آلات صنعتی از سری انتشارات سازمان بین المللی کار ILO

دوره های گذرانده شده