عکس کاور خود را تغییر دهید
h-tayyebi
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

نام محل خدمت
زمان شروع همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

دانشگاه شهید بهشتی

-

-

برنامه نویس:
میکروسکوپ کانفوکال: برنامه ای برای ضبط و پردازش تصاویر میکروسکوپ کانفوکال به همراه طراحی رابط کاربری آن با زبان پایتون.

جهاد دانشگاهی شریف

-

-

برنامه نویس:
میکرومتر اپتیکی:  برنامه ای برای ضبط و پردازش سیگنال دوربین خطی توسط برد رزبری پای به همراه طراحی رابط کاربری آن با زبان پایتون

دانشگاه شهید بهشتی

-

-

تدریس برنامه نویسی و پردازش تصویر در پایتون

دانشگاه شهید بهشتی

-

-

برنامه نویس:
تصویر برداری اسپکل: یک برنامه اندروید برای ضبط و آنالیز تصویر میکروسکوپ اسپکل توسط موبایل

دناژن تجهیز

-

-

برنامه نویس:
دستگاه PCR: برنامه ای برای ضبط و پردازش تصاویر دوربین بسلر توسط برد رزبری پای به همراه طراحی
رابط کاربری آن با زبان پایتون.

علامه حلی ۴

-

-

دبیر پژوهشی برنامه نویسی

دانشگاه شهید بهشتی

-

-

برنامه نویس:
Fluorimeter: یک برنامه اندروید برای ضبط و آنالیز تصویر فلورسنت توسط موبایل

ستاد فوتونیک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

-

-

کارشناس بخش پژوهشی

پروژه شخصی

-

-

برنامه نویس:
تخمین سرعت باد: محاسبه سرعت باد از یک ویدیو ضبط شده از یک پرچم، با تکنیکهای پردازش تصویر با زبان
پایتون

پروژه شخصی

-

-

طراحی شبکه عمیق برای کلاس بندی اعداد دست نویس فارسی و انگلیسی با پایتون و
پای تورچ

پروژه شخصی

-

-

person identification using SIFT features of dental radiograph

پروژه شخصی

-

-

Fusion of anatomical and functional images using parallel saliency features

دانشگاه تهران

-

-

ساخت دستگاه هات اسپری برای رسانا کردن شیشه

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

-

دانشگاه تهران

۱۳۹۵

کارشناسی ارشد

-

دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۷

برنامه نویسی پایتون

طراحی رابط کاربری GUI

پردازش تصویر

برد رزبری پای

دوره های گذرانده شده