عکس کاور خود را تغییر دهید
خانم مهندس ساتیه حسین پور
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت
زمان شروع همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

آرتا ویژن سیف

۹۸/۰۷

هم اکنون

کارشناس ایمنی

ساختمانی پرلیت

۹۰/۰۷

۹۷/۱۲

مدیر  HSE شرکت

فارس ریزان مواد

۸۸/۰۳

۹۰/۰۶

کارشناس بهداشت

طب و صنعت ایرانیان

۸۷/۰۱

۸۸/۰۳

کارشناس بهداشت

شرکت شیرگاه

۸۵/۰۵

۸۶/۱۲

کارشناس بهداشت

نام دانشگاه مقطع تحصیلی شهر محل تحصیل سال خذ مدرک

شهید بهشتی

کاردانی

تهران

۸۶

شهید بهشتی

کارشناسی

تهران

۸۸

غیرانتفاهی کاسپین

کارشناسی ارشد

قزوین

۹۷

دوره آموزشی مدرس موفق موسسه  ذهن برتر (  فن بیان-   اصول آموزش و  ارتباط موثر – گویندگی و سخنرانی تقویت حافظه – تند خوانی – زبان بدن )

دوره آموزشی تدریس و پداگوژی آموزشی و ارتباط موثر

ایمنی در عملیات جوشکاری

ایمنی داربست ها و کار در ارتفاع

دوره ایمنی کار با جراثقال

ایمنی در عملیات ساختمانی

آموزش عمومی ایمنی و بهداشت برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک ( ویژه مسئولین ایمنی )

ایمنی در سایت های ساختمانی

 HSE کاربردی (  ایمنی، بهداشت و محیط زیست )

ایمنی دستگاه های تاور کرین  و استاندردهای بازرسی

دوره مستندسازی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی

ممیزی داخلی یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی IMS

دوره مستندسازی، تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO45001

تالیف کتاب مبانی سلامت، ایمنی و محیز ریست (HSE) با شماره دوره ۷-۸۱۱ : پایه سه

تالیف کتاب مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیز ریست (HSE) با شماره دوره ۸۱۸ : پایه سه به دو

صدور و تمدید پروانه مهندسی رشته عمران و معماری – دبیرخانه نشان تعالی

ارزیابی ریسک برای مسئولین ایمنی حدود ۸۰ ساعت

( انجمن خانه عمران و موسسه جامعه متخصصان )

ایمنی عمومی برای کارگران حدود ۸۰ ساعت

موسسه بازتاب علم

ایمنی عمومی برای کارفرمایان حدود ۲۰ ساعت

موسسه بازتاب علم

ایمنی برای مدیران و کارفرمایان ( دوره ۴۰ ساعته الکترونیکی و همایش ۵ ساعته جمع بندی)

سندیکای شرکت های ساختمانی

تشریح الزامات و استقرار سیستمهای مدیریتی OHSAS ، کلیات HSE ایمنی عمومی و مقدمات  HSE ، بررسی علل بروز حوادث و راهکارهای کاهش آن، ۵S  و نحوه استقرار

شرکت پرلیت و فارس ریزان مواد

ایمنی برق،  کار با جرثقیل، واکنش در شرایط اضطراری،  نحوه صحیح باربرداری و ریگری،  کار در ارتفاع و داربست بندی،  بیماریهای شغلی،  اطفاء حریق،  ارگونومی اداری و حمل بار دستی

شرکت پرلیت و شرکت رامپکو

دوره های گذرانده شده