عکس کاور خود را تغییر دهید
rezaei
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت
زمان شروع همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

 

۱۳۸۵

۱۳۹۲

راهبر آموزشی انس قرآن ، راهبر آموزشی برنامه درسی ریاضی همسو با برنامه درسی ملی در پایه های دوم و ششم و سوم و چهارم و پنجم و ششم

پردیس دانشگاهی شهید چمران و شهدای مکه

۱۳۹۰

۱۳۹۲

مدرس کشوری درس ریاضی در پایه های دوم و سوم و ششم

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

فوق دیپلم

 

مرکز تربیت معلم شهید رجایی سمنان

۱۳۶۴

کارشناسی

 

دانشگاه آزاد واحد شهرری

۱۳۷۰

کسب رتبه های اول و دوم وسوم جشنواره تدریس در دروس مختلف در منطقه و استان

عضویت در گروه های آموزشی شهرستان خمین ۷۹-۶۸

گروه های استان (شهرستانهای تهران ) به عنوان سر گروه پایه پنجم و سرگروه درس ریاضی وعلوم

همکاری با دفتر تالیف کتب درسی ودفتر تکنولوزی آموزش وپرورش

مدرس اعزامی از سازمان پزوهش به استانهای مرکزی، لرستان ،کرمانشاه، گلستان، قزوین، شهرستانهای تهران ، شهر تهران

یکی از مولفین کتاب تجلی اندیشه ها در ریاضیات     

همکاری در ساخت واجرای رساناهای آموزشی سی-دی ریاضیات پایه های دوم وششم

همکاری و اجرای آموزشی در تهیه ی فیلم آن سوی پل در خصوص کمک به اجرای مطلوب بر نامه درسی پایه  ششم

مدرس دوره های ضمن خدمت استانی دروس ریاضی ،علوم ، قرآن ،بخوانیم و بنویسیم ومطالعات اجتماعی در مناطق ری۱ و ری۲ و قرچک

عضو گروه هم اندیشی ریاضی پایه های پنجم واول راهنمایی در سال ۸۶ و اجرای موفق آن در مناطق دماوند و شهر قدس

مدرس دوره آموزشی معلمین چند پایه استان ۹۱ -۹۰

همکاری در طراحی سوالات ویزه ورودی به مدارس خاص

همکاری با موسسه شهید مهدوی در تالیف کتب راهنما کلاس های ضمن خدمت (تدریس ریاضی در پایه های اول تا ششم در مراکز مختلف شهر تهران و شهرستان های مختلف)

کلیه پایه ها بخصوص پایه ی پنجم

۳۶ سال تدریس

دوره های گذرانده شده