عکس کاور خود را تغییر دهید
rmohammadi
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

نام محل خدمت
زمان شروع همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

آموزشگاه قلم چی

۱۳۸۷

۱۳۹۰

طراح سوالات آزمون

مدرسه سرای دانش قلم چی

۱۳۹۰

۱۳۹۲

دبیر علوم

پژوهشگاه علوم و فناوری

۱۳۹۳

۱۳۹۵

مدرس و همکار پروژه

دانشگاه ورامین

۱۳۹۶

۱۳۹۸

مدرس

مدرسه سما ۱ دختران

۱۳۹۷

۱۳۹۹

مدرس علوم و آزمایشگاه و رابط پژوهش مدرسه

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

شیمی

دانشگاه یزد

۱۳۸۶

کارشناسی ارشد

شیمی

دانشگاه یادگار امام

۱۳۹۱
دکتری

شیمی

دانشگاه ورامین

۱۳۹۷

مطالعه و بررسی رفتار نوری مواد رنگزای جدید شیف باز به منظور استفاده در سنسور نوری

بررسی اثر ضدقارچی آب انار در موش های صحرایی نر دیابتی آلوده شده توسط کاندیدا آلبیکنس

پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی از فلزات سنگین در نمونه های آبی توسط جاذب های نانو لوله های کربنی اصلاح شده مغناطیسی به روش استخراج فاز جامد پخشی

دوره های گذرانده شده