عکس کاور خود را تغییر دهید
rmohammadi
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران
نام محل خدمت زمان شروع همکاری زمان خاتمه همکاری سمت

آموزشگاه قلم چی

1387

1390

طراح سوالات آزمون

مدرسه سرای دانش قلم چی

1390

1392

دبیر علوم

پژوهشگاه علوم و فناوری

1393

1395

مدرس و همکار پروژه

دانشگاه ورامین

1396

1398

مدرس

مدرسه سما 1 دختران

1397

1399

مدرس علوم و آزمایشگاه و رابط پژوهش مدرسه
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

شیمی

دانشگاه یزد

1386

کارشناسی ارشد

شیمی

دانشگاه یادگار امام

1391
دکتری

شیمی

دانشگاه ورامین

1397

مطالعه و بررسی رفتار نوری مواد رنگزای جدید شیف باز به منظور استفاده در سنسور نوری

بررسی اثر ضدقارچی آب انار در موش های صحرایی نر دیابتی آلوده شده توسط کاندیدا آلبیکنس

پیش تغلیظ و اندازه گیری برخی از فلزات سنگین در نمونه های آبی توسط جاذب های نانو لوله های کربنی اصلاح شده مغناطیسی به روش استخراج فاز جامد پخشی

دوره های گذرانده شده