عکس کاور خود را تغییر دهید
s_mirza
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

نام محل خدمت
زمان شروع همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

شرکت ایران امین و کام پوست

۱۳۸۹

تا کنون

مدیر HSE

شرکت سدید صنعت فرتاک و شرکت طورایران

۱۳۹۰

تا کنون

مدیر HSE

شرکت کوشا فن پارس تولید کننده یونیتهای  دندانپزشکی

۱۳۸۸

تا کنون

مدیر HSE

کوشا فن پارس

۱۳۹۶

۱۳۹۶

ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه(ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007)

سدید صنعت فرتاک

۱۳۹۶

۱۳۹۶

ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه(ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007)

کام پوست

۱۳۹۷

۱۳۹۷

ممیزی داخلی (ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)

ایران امین

۱۳۹۷

۱۳۹۷

ممیزی داخلی (ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)

ابویی

۱۳۹۷

۱۳۹۷

ممیزی داخلی (ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)

شرکتهای پیمانکاری

۱۳۹۷

۱۳۹۷

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی

-

کارشناسی ارشد

HSE

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

۱۳۹۱
دکترا

مدیریت محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

۱۳۹۸

مدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کار در زمینه ایمنی و بهداشت

مدرس دانشگاه آزاد هشتگرد در دروس ارگونومی و ایمنی و بهداشت صنعتی

مدرس دانشگاه آزاد تهران جنوب و یادگار امام

مدرس دوره های OHSAS , HSE در شهرداری منطقه ۲۰ و منطقه ۵ تهران

دوره های گذرانده شده