عکس کاور خود را تغییر دهید
s_mirza
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران
نام محل خدمت زمان شروع همکاری زمان خاتمه همکاری سمت

شرکت ایران امین و کام پوست

1389

تا کنون

مدیر HSE

شرکت سدید صنعت فرتاک و شرکت طورایران

1390

تا کنون

مدیر HSE

شرکت کوشا فن پارس تولید کننده یونیتهای  دندانپزشکی

1388

تا کنون

مدیر HSE

کوشا فن پارس

1396

1396

ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه(ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007)

سدید صنعت فرتاک

1396

1396

ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه(ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007)

کام پوست

1397

1397

ممیزی داخلی (ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)

ایران امین

1397

1397

ممیزی داخلی (ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)

ابویی

1397

1397

ممیزی داخلی (ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)

شرکتهای پیمانکاری

1397

1397

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه (ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018)

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی

-

کارشناسی ارشد

HSE

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

1391
دکترا

مدیریت محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

1398

مدرس مرکز تحقیقات و تعلیمات اداره کار در زمینه ایمنی و بهداشت

مدرس دانشگاه آزاد هشتگرد در دروس ارگونومی و ایمنی و بهداشت صنعتی

مدرس دانشگاه آزاد تهران جنوب و یادگار امام

مدرس دوره های OHSAS , HSE در شهرداری منطقه 20 و منطقه 5 تهران

دوره های گذرانده شده