عکس کاور خود را تغییر دهید
salarzehi
عکس کاور خود را تغییر دهید

عضو انجمن حسابداران خبره ایران (Pact)

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت
زمان شروع همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

کارآوران نگین شرق

۸۵/۰۱

۸۵/۱۲

کارشناس حسابداری

پیمانکاری فنی و مهندسی ۵۲۲ زاهدان

۸۶/۰۱

۹۰/۰۴

کارشناس حسابداری

تولیدی فرایند زمین پرداز - شرکت HERMES Detectors دبی

۹۱/۰۱

۹۲/۱۲

کارشناس حسابداری

تولیدی کاربراتور ایران (سهامی عام)

۹۳/۰۲

۹۳/۱۲

سرپرست واحد حقوق و دستمزد

شرکت پیمانکاری ساخت و نصب صنایع پتروشیمی EPC (رامپکو)

۹۴/۰۱

۹۷/۱۲

سرپرست حسابداری پروژه ها

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

حسابداری

دانشگاه آزاد

۱۳۹۰

دوره های گذرانده شده