عکس کاور خود را تغییر دهید
shokrzadeh
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت
مدت همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

آموزش و پرورش منطقه ۵

۳۰ سال

 

مدیریت مدرسه و استاد دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی

 

 

کارشناسی ارشد

مدیریت IT

دانشگاه شهید بهشتی

 
دکتری

مدیریت فناوری

 

 

مدرس کشوری دوره راهبردی هوشمند سازی

مدرس کشوری دوره مستند سازی

مدرس دانشگاه در دروس تولید و کاربرد

مدیریت آموزشگاهی

مدرس مکالمه زبان انگلیسی در کانون نخبگان عدل تهران

مدرس آموزشگاه شهید مهدوی در تولید محتوا

مدرس روش تدریس یادگیری معکوس و آموزش ایستگاهی

مدرس استانی و کشوری روش تدریس یادگیری معکوس

دوره های گذرانده شده