عکس کاور خود را تغییر دهید
solgi
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

نام محل خدمت
مدت همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

دبستان فردوسی حکیم، منطقه پنج

۳ سال

-

معلم ادبیات فارسی پایه پنجم و ششم

دبیرستان پرستو، شهر کرج

۳ سال

-

دبیر دروس اختصاصی رشته علوم انسانی کلیه پایه های دبیرستان

دبستان علامه طباطبایی، منطقه دو

۳ سال

-

معلم ادبیات فارسی پایه پنجم و ششم

دبستان ایران زمین، منطقه یک

-

-

معلم ادبیات فارسی پایه پنجم و ششم

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور قزوین

۱۳۸۴

کارشناسی ارشد

ادبیات فارسی

دانشگاه پیام نور قزوین

۱۳۹۴

ویراستار ادبی و علمی کتابهای کمک درسی تالیف شده در موسسه دکتر شاکری در پایه های مختلف در مقاطع دبستان و متوسطه اول و دوم

مولف قسمت ادبیات فارسی کتاب کمک درسی پایه دهم دکتر شاکری رشته علوم تجربی و علوم ریاضی

ویراستار ادبی و علمی کتاب کمک درسی پایه ششم (کتاب جادوی ششم)

تالیف کتاب نامه دستور زبان فارسی و آرایه های ادبی پایه پنجم

تالیف کتاب نامه دستور زبان فارسی و آرایه های ادبی پایه ششم

دوره های گذرانده شده