لیست دوره های حسابداری
ردیف نام دوره شناسنامه استاندارد فنی و حرفه ای
۱ حسابدار حقوق و دستمزد* استاندارد
۲ ترخیص کار گمرکات* استاندارد
۳ حسابدار صنعتی درجه ۲*
۴ حسابدار عمومی پیشرفته * استاندارد
۵ حسابدار عمومی تکمیلی *
۶ حسابدار عمومی مقدماتی ( کارو دانش )
۷ حسابدار مالیاتی * استاندارد
۸ حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین آلات ) *
۹ فروشنده * استاندارد
۱۰ مسیول سفارشات ( کارو دانش ) استاندارد
۱۱ نماینده فروش بیمه * استاندارد
۱۲ کاربرنرم افزار مالی استاندارد
۱۳ رایانه کار حسابدار مالی ( کار و دانش )
۱۴ بازاریاب بیمه استاندارد
۱۵ حسابرسی عملیاتی ( سطح مقدماتی ) استاندارد
۱۶ رئیس تدارکات استاندارد
۱۷ کاربر امور بانکی استاندارد
۱۸ مدیریت مالی استاندارد
۱۹ مدیر بازاریابی و فروش استاندارد
۲۰ تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی استاندارد
۲۱ مدیر ارشد کسب و کار MBA استاندارد
۲۲ معامله گر بورس اوراق بهادار استاندارد
۲۳ استخراج ارز دیجیتال استاندارد
۲۴ معامله گری ارز های دیجیتال استاندارد
۲۵ تحلیل تکنیکال بورس استاندارد