تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/09/30

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/09/30 خبری است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است.

ادامه خواندنتمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/09/30

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/03/31

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/03/31 خبری است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده است.

ادامه خواندنتمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/03/31

برگزاری اولین دوره آموزش ایمنی کارفرمایان در سال 1400

اولین دوره آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان در سال 1400 در مجتمع آموزشی بازتاب علم سارینا در تاریخ 11/02/1400 برگزار می شود. این دوره زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت…

ادامه خواندنبرگزاری اولین دوره آموزش ایمنی کارفرمایان در سال 1400

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد