آمار دوره های برگزار شده سال 1399

1531

دوره های کارگری

77

دوره های کارفرمایی

54

مسئولین ایمنی و ارزیابی ریسک

تصویر درباره ما

درباره مجتمع آموزشی بازتاب علم

مجتمع آموزشی بازتاب علم فعالیت خود را از سال 1375 با هدف آموزش کاربردی، مبتنی بر دانش روز دنیا و با تکیه بر کادر آموزشی مجرب و حرفه ای آغاز نموده است و به خواست خدای متعال تاکنون موفق به اجرای دوره های آموزشی مقدماتی تا پیشرفته در زمینه های مختلف گردیده است.

دوره های آموزشی برگزار شده در سازمان های دولتی و خصوصی تا دی ماه 1399

  • برگزاری بالغ بر 110 دوره آموزشی معادل بیش از 1،200،000 نفر/ساعت آموزشی در سازمان ها و نهاد های خصوصی ،کشوری و لشکری
  • برگزاری بالغ بر 2000 دوره آموزشی مهارتی آزاد مطابق با استانداردهای سازمان فنی و حرفه ای کشور معادل بیش از 1،920،000 نفر/ساعت آموزشی