برگزاری اولین دوره آموزش ایمنی کارفرمایان در سال 1400

اولین دوره آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان در سال 1400 در مجتمع آموزشی بازتاب علم سارینا در تاریخ 11/02/1400 برگزار می شود. این دوره زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت…

ادامه خواندنبرگزاری اولین دوره آموزش ایمنی کارفرمایان در سال 1400

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد