توجه: استعلام گواهی نامه های صادر شده از سال ۱۴۰۰ به بعد در سایت بازتاب علم امکان پذیر می باشد. کارآموزان و کارفرمایان جهت استعلام گواهی نامه های قبل از این تاریخ می توانند با مجتمع آموزشی بازتاب علم تماس حاصل فرمایند. شماره تماس: ۴۴۹۴۵۰۰۶-۰۲۱