سوال و جواب های متداول

پاسخ سوالات خود را در لیست پایین بیابید.

سوالات مرتبط با گذراندن دوره

دوره های ایمنی و بهداشت توسط مجتمع آموزشی بازتاب علم و زیر نظر مستقیم مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می شود. سایر دوره های مجتمع زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای کشور برگزار می شود.
در صورتی که دوره های حضوری را انتخاب و ثبت نام کرده باشید، حضور شخص هنگام برگزار کلاس در محل الزامی می باشد.
در دوره های مرتبط با ایمنی و بهداشت کار، پس از گذراندن دوره، گواهی حضور شخص توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار صادر و چند روز پس از برگزاری دوره در سایت این مرکز قابل مشاهده می باشد.

اگر پاسخ سوال خود را نیافتید، آن را از ما بپرسید.

    آموزش آنلاین

    آموزش آنلاین

    مجتمع آموزشی بازتاب علم علاوه بر برگزاری دوره های بصورت حضوری امکان برگزاری برخی از دوره ها را بصورت آنلاین و غیر حضوری نیز فراهم نمونده است. این دوره ها نیز مانند دوره های حضوری دارای گواهینامه معتبر از سازمان فنی و حرفه ای می باشد.