عکس کاور خود را تغییر دهید
bolouri
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت زمان شروع همکاری زمان خاتمه همکاری سمت

شرکت های حفاری پیراحفاری

1347

1352

-

شرکت ملی نفت

1352

1390

-

مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی جایگاه های سوخت، بیمارستان و هتلهای اهواز و ایلام

1390

مشغول به همکاری

-

شرکت بهره برداران بندر

1390

مشغول به همکاری

-

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی شهر محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

-

ماهشهر

1369

-

دوره کارشناسی ایمنی و HSEQ

S.E.A.L International Institute - Calgary

1381
-

Job Hazard Assessment

S.E.A.L International Institute - Calgary

1381

-

Fire and Explosion

S.E.A.L International Institute - Calgary

1381

ایمنی مخازن

ایمنی کار در ارتفاع و داربست

ایمنی دیگ های بخار

ایمنی جرثقیل و دستگاه های بالابر

دوره های مربوط به تایید صلاحیت پیمانکاران

سیستم های تصفیه آب و فاضلاب

برگزاری دوره های ایمنی مخازن، ایمنی کار در ارتفاع و داربست، ایمنی دیگ های بخار، ایمنی جرثقیل و دستگاه های بالابر، دوره های مربوط به تایید صلاحیت پیمانکاران، سیستم های تصفیه آب و فاضلاب،

مناطق نفت خیز جنوب، ره آوران فنون پتروشیمی، پتروشیمی های منطقه ویژه، پالایشگاه آبادان، کشت و صنعت طرح توسعه نیشکر

تالیف جزوات در حوزه دیگهای بخار و ظروف تحت فشار، برج های خنک کننده، نیروگاه های حرارتی

-

دوره های گذرانده شده