عکس کاور خود را تغییر دهید
jafari
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت زمان شروع همکاری زمان خاتمه همکاری سمت

Hyundai Engineering & Construction Co. (S. Korean)

78/04

81/06

سوپروایزر HSE

صنعتی دریایی ایران-صدرا

81/03

84/06

مدیر ایمنی یارد

مهندسی مشاور ندا گستر ایمنی

84/06

88/01

مدیر مركز آموزش HSE

Rutledge Global Groups of Companies (Singaporean)

88/08

89/05

لیدر ایمنی/مدرس

فن آوری آبهای عمیق

90/02

93/01

مدیر HSE یارد

پرشین شیمی گستر

93/01

96/06

مدیر اجرایی و تولید کارخانه

شرکت بین المللی پیمانكاری عمومی ایران

96/07

98/03

رئیس HSE پروژه

مهندسی و ساختمان صنایع نفت

98/04

تا کنون

رئیس HSE پروژه طرح توسعه میدان منصوری
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی

 

کارشناسی ارشد

مهندسی HSE

دانشگاه صنعتی امیركبیر

 
دوره های گذرانده شده