عکس کاور خود را تغییر دهید
k_askari
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت زمان شروع همکاری زمان خاتمه همکاری سمت

شرکت ضحی صنعت

1382

1385

کارشناس Help Desk

شرکت تناوب

1385

1393

مسئول شبکه

شرکت رامپکو

1393

تاکنون

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

مهندسی نرم افزار

دانشگاه آزاد گرمسار

1392

دوره های گذرانده شده