عکس کاور خود را تغییر دهید
m_halami
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران

نام محل خدمت
زمان شروع همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

کارخانه افرار درب سلماس

۱۳۹۲

۱۳۹۴

مشاور ایمنی و بهداشت

شرکت رامپکو - پروژه مخازن نفتی کرمان

۱۳۹۴

۱۳۹۴

سرپرست ایمنی

شرکت رامپکو - پروژه انتقال خط لوله تبریزبه ارومیه و خوی

۱۳۹۴

۱۳۹۶

سرپرست ایمنی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

۱۳۹۶

۱۳۹۷

کارشناس آزمایشگاه

شرکت خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست ایمن نگر سینا

۱۳۹۷

۱۳۹۹

مسئول فنی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

بهداشت حرفه ای

دانشگاه  علوم پزشکی مازندران

۱۳۹۲

کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۹۵
دکتری

بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تا کنون

علوم پزشکی ارومیه

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

علوم پزشکی ارومیه

نقشه کشی صنعتی

علوم پزشکی ارومیه

آموزش GIS

دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران پاش

ایمنی و بهداشت محیط کار

دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران پاش

قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی در واحد های صنفی

دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران پاش

عوامل فیزیکی

دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران پاش

تنظیم شرایط محیطی در صنعت

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ایمنی برق

 

دوره های گذرانده شده