عکس کاور خود را تغییر دهید
m_halami
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

تهران
نام محل خدمت زمان شروع همکاری زمان خاتمه همکاری سمت

كارخانه افرار درب سلماس

1392

1394

مشاور ايمني و بهداشت

شرکت رامپکو - پروژه مخازن نفتی کرمان

1394

1394

سرپرست ایمنی

شرکت رامپکو - پروژه انتقال خط لوله تبریزبه ارومیه و خوی

1394

1396

سرپرست ایمنی

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

1396

1397

کارشناس آزمایشگاه

شرکت خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست ایمن نگر سینا

1397

1399

مسئول فنی

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

بهداشت حرفه ای

دانشگاه  علوم پزشکی مازندران

1392

کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی تهران

1395
دکتری

بهداشت حرفه ای

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تا کنون

علوم پزشکی ارومیه

آشنایی با صنایع و شناخت فنون صنعتی

علوم پزشکی ارومیه

نقشه کشی صنعتی

علوم پزشکی ارومیه

آموزش GIS

دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران پاش

ایمنی و بهداشت محیط کار

دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران پاش

قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی در واحد های صنفی

دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران پاش

عوامل فیزیکی

دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران پاش

تنظیم شرایط محیطی در صنعت

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ایمنی برق

 

دوره های گذرانده شده