You are currently viewing تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری تا تاریخ 1400/06/31

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری تا تاریخ 1400/06/31

certificate-renewal

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری / پیمانکاران

با توجه به استمرار شرایط و محدودیت های ناشی از بیماری کرونا در کشور، اعتبار کلیه پروانه های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی ( حقیقی و حقوقی ) توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا تاریخ 1400/06/31 تمدید گردید.

همینطور اعتبار گواهینامه های تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که از تاریخ 1398/12/01 منقضی شده یا می شوند، تا تاریخ 1400/06/31 تمدید گردید. لازم به ذکر است این امر مشروط به ثبت درخواست متقاضی مبنی بر تمدید گواهینامه از طریق سامانه مرتبط و درج موافقت اداره اجرایی ذیربط (در سامانه) می باشد. این روند پس از انتخاب گزینه درخواست تمدید در سامانه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و پس از درج موافقت اداره کل اجرایی صورت می گیرد. با توجه به این موضوع شرکت هایی می توانند در مناقصه شرکت کنند که وضعیت آن ها در سامانه  ” دارای اعتبار قانونی” و یا “در جریان تمدید ” قید شده باشد.

همچنین جهت آشنایی با مراحل تایید صلاحیت پیمانکاری می توانید فیلم آموزشی موجود در لینک زیر را مشاهده نمایید.

ویدئوی آموزش تایید صلاحیت ایمنی

دیدگاهتان را بنویسید