دوره های آتش نشانی
ردیف عنوان دوره ساعت آموزش مدت روز دوره
1 نجات در ارتفاع سطح 1 30 5
2 نجات در ارتفاع سطح 2 36 6
3 تصادف جاده ای سطح 1 24 4
4  تصادف جاده ای سطح 2 24 4
5 تهویه تاکتیکی 18 3
6 دستگاه تنفسی سطح 1 18 3
7 دستگاه تنفسی سطح 2 18 3
8 آشنایی با مواد خطرناک 18 3
9 رفتارشناسی حریق سطح 1 18 3
10  رفتارشناسی حریق سطح 2 24 4
11 بررسی علل حریق سطح 1 18 3
12 بررسی علل حریق سطح 2 30 5
13 نردبان هیدرولیکی (روزنباور 56 و 64 متری) 60 10
14 فرماندهی حادثه 60 10
15 کارآموزی آتش نشانی حرفه ای 516 86
16 کاردانی فنی 126 21
17 تیم مداخله سریع 24 4
18 تاکتیک نشت و حریق گاز 12 2
19 کار در فضای محدود در آوار 24 4
20 بالابرهیدرولیکی 72 12
21 ایمنی و سلامت شغلی-حمل صحیح اجسام، ایمنی و بهداشت حرفه ای، تجهیزات حفاظت فردی 6 1
22 لوله، اتصالات و آبرسانی 24 4
23 هیدرولیک در آتش نشانی 12 2
24 کف و کفسازی ها 18 3
25 خاموش کننده های دستی 6 1
26 طناب و گره 6 1
27 پمپ های آتش نشانی 18 3
28 نرده بان دستی 18 3
29 حمل مصدوم 6 1
30 کمک های اولیه 18 3
31 اصول پیشگیری 6 1
32 آشنایی با سیستم های کشف، اعلام و اطفاء حریق 12 2
33 برق و خطرات آن 6 1
34 آسانسور 12 2
35 چاه و خطرات آن 18 3
36 عملیات های ترکیبی و سناریو محور 36 6
37 جستجو و نجات شهری 30 5
38 ضوابط و استاندارهای ایمنی 18 3
39 افسر ایمنی 30 5
40 ساختمان های بلند 24 4
41 ارزیابی لیسک عملیاتی 12 2
42 آمادگی جسمانی 24 4
43 آموزش شنا سطح 1 (جلسه های 2ساعته) 24 4
44 آموزش شنا و مقدمات نجات غریق سطح 2 (جلسه های 2ساعته) 24 4
45 آموزش توجیهی تخصصی (یک روزه) 6 1
46 آموزش مبانی پایه تخصصی (سه روزه) 18 3
47 آموزش مقدماتی تخصصی (10روزه) 60 10
48 آموزش نیمه حرفه ای تخصصی (45 روزه) 270 45
49 آموزش تخصصی آنلاین (با حداقل 24 شرکت کننده) 6 1
50 رانندگی تدافعی و استراتژیک (در محل متقاضی دوره) 12 2
51 رانندگی تدافعی و استراتژیک (در مرکز آموزش تهران) 12 2
52 فرماندهی تیم 30 5
53 رییس ایستگاه آتش نشانی 60 10