آموزش آنلاین

آموزش آنلاین

مجتمع آموزشی بازتاب علم علاوه بر برگزاری دوره های بصورت حضوری امکان برگزاری برخی از دوره ها را بصورت آنلاین و غیر حضوری نیز فراهم نمونده است. این دوره ها نیز مانند دوره های حضوری دارای گواهینامه معتبر از سازمان فنی و حرفه ای می باشد.