عکس کاور خود را تغییر دهید
vakili
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت
مدت همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

آموزش و پرورش

۲۴ سال

 

مدرس دوره های ضمن خدمت

آموزش و پرورش

۲۵ سال

 

مدرس آموزش و خانواده

آموزش و پرورش

۲۳ سال

 

مدیریت

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی شهر محل تحصیل سال خذ مدرک

کارنشاسی ارشد

مشاوره و راهنمایی

 

 

آموزش بیش از ۷۰۰۰ نفر از مدیران، معاونین و معلمین شهر تهران از طریق ضمن خدمت مناطق و موسسه شهید مهدوی

آموزش مربیان ترافیک شهر تهران

آموزش قائم مقام های سازمان ترافیک شهر تهران

کارگاه دلبستگی ایمن و نا ایمن

کارگاه سبک های فرزند پروری

کارگاه (TA تحلیل رفتار متقابل)

کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان

کارگاه نوجوانی سر پیچ زندگی

کارگاه درمان گروهی کنترل خشم

کارگاه مهارت های زندگی

کارگاه خانواده متعادل

دوره های گذرانده شده