You are currently viewing برگزاری اولین دوره عمومی مسئولین ایمنی سال 1400

برگزاری اولین دوره عمومی مسئولین ایمنی سال 1400

اولین دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی در سال 1400 در مجتمع آموزشی بازتاب علم از 18 الی 22 اردیبهشت ماه برگزار می شود. این دوره که طی 5 روز برگزار شده و زیر نظر مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار می باشد.

لازم به ذکر است، دوره مسئولین ایمنی به دلیل شیوع کرونا، به صورت آنلاین و در بستر آموزشی اترک برگزار می شود. ظرفیت دوره فوق 50 نفر می باشد و متقاضیان پس از شرکت در دوره جهت شرکت در آزمون حضوری به مراکز آزمون جهاد دانشگاهی معرفی می شوند.

دوره فوق در 5 روز برگزار شده و در طول دوره از 5 نفر از اساتید مجرب استفاده می شود. برنامه دوره به شرح زیر می باشد:

75 دقیقه

استراحت 75 دقیقه استراحت 75 دقیقه استراحت 75 دقیقه
آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی آشنایی با انواع خطرات مکانیکی و روش های کنترل آنها آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها
آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و روش های کنترل آنها آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و روش های کنترل آنها آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و روش های کنترل آنها آشنایی با انواع خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و روش های کنترل آنها
ایمنی کار در ارتفاع آشنایی با اصول و مبانی ایمنی برق آشنایی با اصول و مبانی ایمنی حریق آشنایی با اصول و مبانی ایمنی حریق (کار عملی)
آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها آشنایی با علل وقوع حوادث شغلی و روش های پیشگیری و کنترل آنها اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی (کار عملی)
شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی بهداشت کار شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی بهداشت کار شناخت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی بهداشت کار

تشریح وطایف مسئول ایمنی

 

همچنین متقاضیان می توانند با مراجعه به لینک زیر و یا تماس با مجتمع آموزشی بازتاب علم در این دوره شرکت نمایند.

دوره عمومی آموزش مسئولین ایمنی

دیدگاهتان را بنویسید