You are currently viewing تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/03/31

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/03/31

تصویر نامه تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

با توجه به شیوع کرونا و تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کلیه پیمانکارانی که گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی آنها از تاریخ 1398/12/01 منقضی شده است، جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/03/31 فرصت دارند.

بر اساس این مصوبه، کلیه گواهی نامه های تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که در تاریخ فوق صادر شده اند، جهت تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تا تاریخ 1400/03/31 فرصت دارند.

با توجه به این موضوع پیمان کاران تا این تاریخ فرصت دارند که اقدامات مقتضی را جهت تمدید گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی خود را انجام دهند.

لازم به ذکر می باشد در فرایند جدید اخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران، شرکت موظف است کلیه لیست بیمه خود را (دفتر مرکزی و کارگاه ها) احراز هویت نماید تا در ثبت نام دوره ها و روند تمدید گواهی نامه خللی ایجاد نشود.

همچنین برای اخذ تایید صلاحیت پیمانکاری کارفرما  یا یکی از اعضای هیئت مدیره دوره آموزش ایمنی ویژه کارفرمایی و تمامی کسانی که لیست بیمه برای آن ها رد می شود دوره آموزش ایمنی ویژه کارگری را باید بگذرانند.

ضمنا در صورت صلاحدید مسئولین ایمنی می توانند در دو دوره آموزش ایمنی عمومی و ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات شرکت نمایند.

همچنین جهت آشنایی با مراحل تایید صلاحیت پیمانکاری می توانید فیلم آموزشی موجود در لینک زیر را مشاهده نمایید.

ویدئوی آموزش تایید صلاحیت ایمنی

دیدگاهتان را بنویسید