برگزاری دوره ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

برگزاری دوره ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

دوره ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار به درخواست شرکت “کیمیاگران بدره”، برای پرسنل ایشان برگزار می شود. این دوره به صورت آنلاین بوده و در بستر LMS مجتمع آموزشی بازتاب علم برگزار می شود.

دوره ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار به مدت 8 ساعت و در دو روز در تاریخ 1400/02/06 و 1400/02/07 با تدریس آقای مهندس محمدرضا شصتی (https://baztabelm.com/user/m_shasti/) برای پرسنل این شرکت برگزار می شود.

این دوره برای کلیه پرسنل شرکت هایی که با دیگ بخار کار می کنند الزامی می باشد. همچنین این دیگ یکی از مواردی است که حتما باید به صورت دوره های یک ساله مورد بازبینی قرار گرفته و از نظر ایمنی بررسی شوند. متاسفانه حوادث ناشی از انفجار دیگ های بخار و ظروف تحت فشار یکی از مواردی است که بسیار خطرناک بوده و در صورت وقوع می تواند خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به جای بگذارد.

دیدگاهتان را بنویسید