عکس کاور خود را تغییر دهید
alavi
عکس کاور خود را تغییر دهید

مدرس مجتمع آموزشی بازتاب علم

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

نام محل خدمت
زمان شروع همکاری
زمان خاتمه همکاری
سمت

کارخانه شن و ماسه

۱۳۸۰

۱۳۸۶

مدیر

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران

۱۳۸۶

ادامه دارد

بازرس کار استان تهران

مقطع تحصیلی رشته تحصیلی شهر محل تحصیل سال خذ مدرک

کارشناسی

مهندسی معدن

شاهرود

۱۳۸۲

کارشناسی ارشد

مدیریت HSE

تهران

۱۳۹۷

دوره های عمومی آموزش ایمنی ویژه کارگران

از سال ۱۳۹۴ تاکنون

دوره های عمومی آموزش ایمنی مسئولین ایمنی

از سال ۱۳۹۴ تاکنون

دوره های عمومی آموزش ایمنی ویژه کارفرمایان

از سال ۱۳۹۴ تاکنون

دوره های گذرانده شده